Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Month: August 2017

మా గురువు గారైన శ్రీ మారెళ్ళ రామకృష్ణ గారు నాకు పరిచయము చేసిన విద్య. ఈ విద్య యొక్క మూలము ఎచ్చట అన్నది తెలీదు. ఒక విద్య ఫలితములు ఇస్తున్నపుడు దాని మూలము యొక్క అవసరము ఏమిటి?...