Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Astrology

మొన్న ఆదివారం (4/March/2018) అనంతపూర్లో ప్రో||నాగరాజా ను కలిసి జాతకాలను విశ్లేషణ చేస్తూన్న సందర్భములో, సోమవారం ముఖ్యమైన లేక కొత్త పనులు చేయటానికి అనకూలంగా వుండదని, ఎందుకంటే రాహు కాలం, గుళిక కాలం, యమ గండం, వర్జం,...

చిన్నపుడు నాకు బాగా గుర్తు, చదువుకొనే రోజులో పాఠం అర్థం కాకపోతే, మనస్సు లగ్నం చేసి చదువు అని మా మామ్మ చెపుతూవుండేది. పెద్దావిడ చెప్పింది వినటమే గాని, ఎప్పుడు ఎదురు ప్రశ్నవేసింది లేదు, అది ఏమిటి...